Kontakt

Mittetulundusühing Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ (EKS „Aita“)

Tartu, Anne 65
Registrikood 80072835
Seltsi pangaarve:  IBAN: EE34 1010 0220 3708 4009
Seltsi e-postiaadress: eksaita.selts@gmail.com

telefon: +372 5267293

Käsitööõpetajatega saad kiiresti ühendust kirjutades seltsi liikmete listi napud@lists.oesel.ee ja eestseisusega kirjutades eestseisuse liikmete listi ekos@lists.oesel.ee

Meie tegemisi kajastab ka https://www.facebook.com/eksaita 


Seltsi liikmemaksud tasuda igal aastal hiljemalt 1.maiks.

Seltsi pangaarve:

Eesti Käsitööõpetajate Selts "Aita" IBAN: EE34 1010 0220 3708 4009

Liikmemaksu tasumisel märkida selgitusse maksja nimi ja maakond.

Aastased liikmemaksud :

Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määrab Seltsi üldkoosolek.

Seltsi sisseastumismaks on 2 €, mis tuleb tasuda peale teadet sisseastumisavalduse rahuldamisest.

  • Töötavad liikmed (ka töötavad pensionärid) - 20€
  • Mittetöötav pensionär - 8€
  • Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

Sisseastumis- ja liikmemaksu eest arvet ei saadeta.

Lapsehoolduspuhkusel olev ja töötu Seltsi liige peab oma puhkusest teatama seltsi eestseisusele, mille alusel peatatakse tema liikmemaksunõue;