Eesti Käsitööõpetajate selts "AITA"

Eesti Käsitööõpetajate Selts "Aita" on asutatud 29. oktoobril 1989.

AITA_logo_v2ike


Missioon: Eesti Käsitööõpetajate Selts "Aita" asutati 1989. aastal. EKS „Aita” on õpetajate ühendus, kes väärtustab käsitöö ja kodunduse õpetamist, tähtsustab eesti rahvusliku käsitöö väärtustamist, hoidmist ja edasiarendamist, edendab käsitöö ja kodunduse õpetamist ning kaitseb käsitöö ja kodunduse õpetajate kutsehuve. Seltsi liikmed, toetudes rahvakunstile ja olles avatud uuele, arendavad õpilase loovust ja suutlikkust toime tulla.

Visioon: Aita teist ja iseennast.

IMG_5109