Asutajaliikmed ja meened

EKS "AITA" ASUTAJALIIKMED

VALENTINA ILUMÄE, LYGIJA SUISLEP, SAIMA LOIK (27.08.1922-13.08.2011), VALVE HIOB, LEHTE JÕEMAA, LIIVIA KIVILO (09.05.1932-26.11.2013), HAYDE KURSK (12.10.1922-01.09.2018), LEA LAUS, VALVE PRUUDEN (07.12.1930-dets 2022), MAARIKA MURD, TAIMI VIKS, ELLE KALJUSTE, PIIA RAND, TIIU ROSENBERG, LIIVI ORAV

Kõik asutajaliikmed on kaheksakanna kujutisega hõbekuloni omanikud. Esimesed hõbekulonid anti üle 13.november 1999.a. Tallinnas Õpetajate Majas seltsi 10.sünnipäeval.

MEENED Kaheksakanna kujutisega hõbekulon antakse seltsi liikmele, kes on olnud seltsis 10 aastat. Seltsi logoga keraamiline taldrik antakse seltsi liikmele, kes on olnud seltsis 15 aastat. Rahvuslike motiividega keraamiline tass antakse seltsi liikmele, kes on olnud seltsis 20 aastat. Seltsi 20.aastapäeva meene hõbesõlg seltsi liikmetele, kes olid 20.aastapäeval seltsi liikmed. Seltsi 25.aastapäeva meene hõbedane rinnamärk seltsi liikmetele, kes osalesid 25.aastapäeva sügissemianril.