Õppekava

Tehnoloogiavaldkonda kuuluvad kolm õppeainet:
1) tööõpetus, mida õpitakse 1.–3. klassini;
2) tehnoloogiaõpetus, mida õpitakse 4.–9. klassini;
3) käsitöö ja kodundus, mida õpitakse 4.–9. klassini.
Tööõpetuses käsitletakse käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse algtõdesid ning kujundatakse esmaseid osaoskusi, valdkonna- ja üldpädevusi.
Käsitöö ja kodunduse õpetamisel kujundatakse nelja osaoskust: käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus vahetatud õpperühmades ja projektitöö. Käsitöö ja kodundus hõlmavad õppest ligi 65%, millest vähemalt kolmandik on kodundus, ligi 25% õppemahust on projektitöö ja 10% tehnoloogiaõpetus.
Tehnoloogiaõpetuses kujundatakse viit osaoskust: tehnoloogia igapäevaelus, disain ja joonestamine, materjalide töötlemine, kodundus vahetatud õpperühmades, projektitöö. Esimesed kolm osa hõlmavad õppest 65%, projektitöö 25% ja kodundus 10%.
Riiklikud õppekavad

Põhikooli riiklik õppekava     06.01.2011

Põhikooli riiklik õppekava     28.08.2014

Tehnoloogiavaldkonna õppekava

TULEMAS

Riiklike õppekavade ajakohastamine:

https://oppekava.ee/oppekavade-ajakohastamine/

Tehnoloogia valdkonna muudatused (täiendatud 01.08.2022):

https://oppekava.ee/too-ja-tehnoloogiaopetuse-valdkonna-tooruhma-ettepanekud/