Projekt "Tiiger käsitöötunnis"

Käsitöö tundides on loominguline õmblemine väga oluline. Õmblus-tikkimismasin on võrreldes tavalise õmblusmasinaga, mis võimaldab õmblustooteid üksikute tikkeridadega kaunistada, samm edasi loomingulisuse arendamiseks ning kaasaegse tehnoloogia kasutamiseks käsitöös.

Töötamise masinaga teeb mugavaks ekraan, millel on menüü ja tikitav kujutis. Motiive on võimalik ühendada, paigutada ja kujundada otse masina värvusekraanil, mis reageerib puudutusele. Värvusi ning pisteid saab valida vastavalt soovile. Masinaga on võimalik tänu tikkimisraamile õmmelda materjalidele, kus käsitsi tikkimisel ei saavuta head kvaliteeti (trikotaaž, kile jne). Sisestades riide ja õmbluse tüübi, valib masin automaatselt õige õmbluspiste, piste pikkuse ja laiuse, niidipinge, õmblemise kiiruse ja pressjala surve. Õmblusi saab vastavalt vajadusele muuta ka töö käigus.

Masina juurde on võimalik kasutada arvutiprogrammi, mis lubab luua kõike Windows tähefonte tikkimiseks otse disketile (tähed, numbrid kui ka kirjamärgid). See võimaldab tikkida logosid, embleeme, kattetikandeid, mitmesuguseid kaunistusi jne.

Kõrgtehnoloogilistel masinatel on võimalus õmmelda ilma jalapedaalita, reguleerida kiirust, fikseerida automaatselt õmbluse lõppu ja algust, õmmelda neljasuunalisi pisteid (nelinurksed aplikatsioonide kinnitused). Kui soovitakse valmistada midagi täiesti originaalset, saab kasutada oma arvutit, et luua meelepäraseid kavandeid ja neid siis hiljem kasutada. Enda disainitud tikandeid on võimalik salvestada edaspidiseks kasutamiseks ning kujundamiseks.

Käsitöö aine sisu seostatakse põhiliselt käsitsi tehtava tööga, kuid ka selles valdkonnas on võimalik töösse kaasata tänapäevast tehnoloogiat. Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava käsitöö ainekavasse on vastavad muudatused ka sisse viidud. Üheks võimaluseks on elektrooniliste õmblus-tikkimismasinate kasutamine käsitöö tundides, mis oleks kvalitatiivselt uueks lähenemiseks nii õppetöö sisus kui korralduses ning aitaks õppeprotsessi lähendada igapäevase elu ning kaasaegse töömaailmaga. Õmblus-tikkimismasina kasutamine õppetöös on üheks võimaluseks luua ettevalmistav baas kutseõppele, aidata kaasa erialal valikul ning anda ettekujutus väiketootmise võimalustest.

Elektroonilise õmblus-tikkimismasina abil on võimalik õpilastel luua omanäolisi tooteid: kaunistada rõivaid, aksessuaare, kodutekstiile; kavandada ja teostada kooli/klassi embleeme, lippe jne. Õmblus-tikkimismasin loob õpilastele suuremad võimalused osalemiseks õpilasvõistlustel (näitused, moekonkursid, õpilasfirmade konkursid).

Teisejärguliseks ei tohiks pidada ka tõsiasja, et taoliste masinate kasutamine õppetöös muudab käsitöö atraktiivsemaks ka poistele; võimalus valida huvidest lähtuvalt aineblokke nii käsitöö kui tööõpetuse ainekavades on õpilastele tagatud.

Kavandamis-programmi kasutamine loob eeldused õpilaste loomingulisuse arendamiseks, mis on käsitöö ainekava üks põhieesmärke. Samuti aitab elektroonilise õmblus-tikkimismasina kasutamine kaasa õpilaste infotehnoloogiliste pädevuste arendamisele. Tiki Tiiger ajaveeb