Sügisseminarid

25.november 2022 - sügiskonverents "Millised muutused on sisse viidud tehnoloogiavaldkonna õppekavasse"

Päevakava on siin


16.oktoober 2021  -  sügiskonverents "Ettevõtluse seos käsitöö ja kodunduse tundidega" Paides Hillar Hanssoo Põhikoolis


26.-27.oktoober 2019  -  sügiskonverents Riias, „Uuenenud õpikäsitus läbi Liivimaa kultuuri“

25.oktoober 2016  -  Pärnu Muueumis "Elu supelsakste pealinnas"
23.veebruar - 14.märts 2016  -  Tallinnas Eesti Käsitöö Maja näitusegaleriis näitus „Noor käsitöömeister”
23.oktoober 2015  -  Alatskivi Peipsi ääres "Sibulatee kultuuritraditsioonid - üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri"
20.jaanuar - 9.veebruar 2015  -  Tallinnas Eesti Käsitöö Maja näitusegaleriis näitus „Noor käsitöömeister”
23.oktoober 2014  -  reisilaeval Viking Line ja Helsingi Ülikoolis 25.aastapäeva sügisseminar "Kultuuriline identiteet"
22.aprill-12.mai 2014  -  Tallinnas Eesti Käsitöö Maja näitusegaleriis näitus „Noor käsitöömeister”
21.oktoober 2013  -  Türi Kultuurimajas "Pärimus ja haridus"
2.-15.aprill 2013  -  õpilastööde näitus Tallinnas Eesti Käsitöö Maja näitusegaleriis näitus „Lõngatööd”
25.oktoober 2012  -   Viljandi Pärimusmuusika Aidas „Väärtusi kandes ja hoides“
28.oktoober 2011  -   Tallinna Õpetajate Majas „Kultuurivõtit keerates“
28.juuni-3.juuli 2011  -  Tallinna lauluväljakul ehtekoda ja kudumisgraffiti
28.oktoober 2010  -   Viimsi keskkoolis “Õpetajalt õpetajale“
10.-11.september 2010  -  Tartus Dorpat konverentsikeskuses Martad ja Aitatarid „Vähe on parem”
30.oktoober 2009  -  Tartus Miina Härma Gümnaasiumis 20.aastapäeva konverents „Mustri jälg ajas“
30.-31.oktoober 2008   -  Põltsamaa Ühisgümnaasiumis "Põhikoolis õpilaste kutsevaliku toetamisel“
1.-2.november 2007   -  Haapsalu Põhikoolis SWOT-analüüs
4.november 2006   -  Paide Ühisgümnaasiumis “Käsitöö ja kodundus uues ainekavas"
30.-31.oktoober 2003   -  Tartus Tamme Gümnaasiumis"Käsitööõpetaja professionaalsus ja väärtushinnangud"
25.oktoober 2003  -   Tartus Tamme Gümnaasiumis „Käsitööõpetajate erialane kompetentsus“
31.oktoober -1.november 2002   -  Tallinnas Ristiku Põhikoolis "Tarbijakaitse, toitumise trendid, kodukeemia"
1.-2.november 2001  -   Tartus Miina Härma Gümnaasiumis Rahvusvaheline käsitöö II metoodikakonverents "Tööõpetuse ainekava ja õpikeskkond muutuvas ajas”
28.-29.oktoober 2000   -  Põltsamaal Kodu- ja põllutöökoolis "Integratsioon käsitöö ja tööõpetuse vahel tänapäeva koolis"
12.-13.november 1999   -  reisilaeval Tallinn "Õpetaja-meistri ja õpipoisi rollis"
14.-15.november 1998  -   Tallinnas Prantsuse Lütseumis koos Soome Tekstiiliõpetajate Liiduga "Tunded ja elamused loova töö lättena"
9.-10. oktoober 1998   -  Tallinna Pedagoogikaülikoolis rahvusvaheline konverents "Tööõpetuse osa lapse arengus"
25.oktoober 1997   -   Tartus Mart Reiniku Gümnaasiumis "RÕK-iga seotud probleemid õpetaja pilgu läbi"
28-29.oktoober 1996  -   Tallinnas Õpetajate Majas koos algklassiõpetajatega "Käsitööõpetuse eesmärgid ja sisu uues õppekavas. Uue õppekava realiseerimise võimalused"
4.-5.jaanuar 1996   -  Tallinnas talvepäevad "Pauligi" koolitus "Naine-ilu ürgne tarbija: peakatted, nahk, hügieen ja kosmeetika"
10.-11.november 1995   -  Tallinnas Õpetajate Majas "Õppetunni organiseerimise erinevad metoodikad"
21.-22.oktoober 1995   -  Tartus Õpetajate Seminaris Vabariiklik käsitöö I metoodikakonverents “Õppeaine edendamine metoodilise enesetäiendamise kaudu”